Nakladanie s elektroodpadom a batériami

Správne nakladanie s elektronickým odpadom a batériami: Ako chrániť životné prostredie

Elektronický odpad a batérie sú bežnou súčasťou nášho moderného života. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, každý deň používame elektroniku a zariadenia, ktoré si nakoniec vyžadujú špeciálnu likvidáciu. Preto sa v tomto článku pozrieme na to, ako správne likvidovať elektronický odpad a batérie, aby sme chránili životné prostredie.

Čo je elektronický odpad a prečo je dôležitý?

Elektronický odpad, známy aj ako e-odpad, je akékoľvek elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré už nie je funkčné alebo je zastarané. Môže ísť o staré mobilné telefóny, tablety, počítače, notebooky, chladničky, televízory, monitory, ako aj malé spotrebiče, napríklad holiace strojčeky, kalkulačky a hračky. Dôležitou súčasťou tohto procesu sú aj samotné batérie, pretože mnohé elektrické spotrebiče sú napájané batériami.

skull_4937550 Nekontrolované skladovanie alebo nesprávna likvidácia elektronického odpadu a batérií môže mať vážne environmentálne dôsledky. Obsahujú látky ako ťažké kovy (napr. olovo, ortuť, kadmium), plastové komponenty a nebezpečné chemikálie, ktoré môžu spôsobiť znečistenie pôdy a vody a ohroziť ľudské zdravie.

 

MicrosoftTeams-image (28) Správne nakladanie s elektronickým odpadom a batériami je kľúčom k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia, spätný odber a zabezpečenie správnej likvidácie sú spôsoby, ako môžeme minimalizovať negatívny vplyv elektronického odpadu na našu planétu. Každý z nás má v tomto procese svoju úlohu a mali by sme sa snažiť byť zodpovednými spotrebiteľmi a občanmi.

 
Zariadenia, ktoré nepatria do bežného komunálneho odpadu, sa zvyčajne označujú týmto symbolom:

preskrt-pop


AKO LIKVIDOVAŤ ELEKTRONICKÝ ODPAD?

recycle-symbol_1327264Recyklácia: Prvým a najlepším krokom je recyklácia. Mnohé obce majú zberné miesto elektronického odpadu, kam môžete odniesť svoje staré zariadenie. Recyklácia znižuje potrebu ťažby nových surovín a výroby nových zariadení, čo znižuje vplyv na životné prostredie.

 returns_7989333Návrat k výrobcovi:Mnohí výrobcovia a predajcovia elektroniky a batérií ponúkajú programy spätného odberu. Staré zariadenia alebo batérie môžete odovzdať v obchode, kde ste ich kúpili, alebo na určenom mieste na recykláciu.

 help_3038169Charita: Ak sú vaše staré elektrospotrebiče ešte funkčné, ale už ich nepoužívate, môžete ich darovať charitatívnym organizáciám alebo školám. Predĺžite tak životnosť týchto zariadení a pomôžete tým, ktorí si nemôžu dovoliť nové.

 waste_4061364Zabezpečenie správnej likvidácie: Ak sa elektronický odpad nedá recyklovať, uistite sa, že je správne zlikvidovaný na zbernom mieste nebezpečného odpadu. Nezabudnite odstrániť batérie, ktoré sa môžu recyklovať samostatne.


AKO LIKVIDOVAŤ BATÉRIE?

battery-eco_Recyklácia batériíBatérie obsahujú nebezpečné chemikálie, preto je dôležité ich správne recyklovať. Mnohé obchody a zberné miesta majú kontajnery na zber starých batérií.

 battery_9632564Obmedzte používanie jednorazových batérií: Ak je to možné, používajte nabíjateľné batérie. Jednorazové batérie vytvárajú veľa odpadu a majú väčší vplyv na životné prostredie.

 battery_7658820Batérie pre elektrické zariadenia: Ak vyberáte batérie z elektronických zariadení, ako sú mobilné telefóny, uistite sa, že sú bezpečne recyklované.

A ČO NAFÚKNUTÁ BATÉRIA V NOTEBOOKU?

Ak sa v prenosnom počítači alebo inom zariadení vybije batéria, určite ju nenechávajte v zariadení a situáciu okamžite riešte, pretože ponechanie batérie v zariadení a jej ďalšie používanie by mohlo mať za následok poškodenie samotného zariadenia a iné vážne následky. 

Ak je zariadenie extrémne horúce alebo v mieste batérie cítiť zápach, je najlepšie, ak výmenu batérie zveríte odbornému technikovi a nebudete sa ju pokúšať vybrať sami. Ak zo zariadenia vychádza dym alebo ak zariadenie začne horieť, môžete ho uhasiť pieskom, špeciálnym hasiacim prístrojom alebo ho umiestniť do ohňovzdornej nádoby, prípadne ho premiestniť na dostatočne vetrané miesto a počkať, kým zariadenie dostatočne vychladne. 

Na batériu rozhodne nelejte vodu, v kombinácii s lítiom by mohla spôsobiť požiar

Ak na vlastné riziko vyberáte zo zariadenia vybuchnutú batériu, dávajte veľký pozor, aby ste ju nezapálili. Odstránenie batérie však odporúčame prenechať servisnému technikovi. Batériu je potom potrebné bezpečne zlikvidovať ako nebezpečný odpad. 

Ak máte aj vy tento problém, môžete zariadenie/batériu priniesť do našej predajne a my vám batériu bezpečne zlikvidujeme a vymeníme ju za novú, ktorú si u nás môžete zakúpiť.


Ohľad na životné prostredie je defacto našou podstatou, pretože predaj renovovaných zariadení je už takpovediac ekologický. Aj tieto zariadenia však časom doslúžia, preto by sme vám chceli ponúknuť pohodlný a bezplatný spôsob, ako sa zbaviť nepoužívaných elektrických zariadení a batérií.

Ako maloobchodný predajca poskytujeme možnosť vrátiť elektrické zariadenia, batérie a akumulátory v súlade s platnými zákonmi. Zákazníci majú právo vrátiť svoje staré elektrozariadenia pri nákupe nových podobných elektrozariadení, batérií alebo akumulátorov v našej predajni v Brne, Vlkova 1a.

Spätný odber elektrozariadení a batérií zabezpečujú kolektívne systémy REMA a REMA BATTERY. Konkrétne miesta, kde môžete odovzdať elektrozariadenia alebo batérie, nájdete na webovej stránke REMA alebo na Ministerstve životného prostredia.